1. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  2. Wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy sprzedaży