Porady i przepisy

Diamant Invertix 72F | Podstawowe informacje
Diamant Invertix 72F | Podstawowe informacje

Kiedy najlepiej stosować syrop niebieski dla pszczół?

Najlepszym okresem stosowania syropu Diamant Invertix 72F jest jesienne i zimowe podkarmianie pszczół.

 

Z czego produkowany jest syrop do karmienia pszczół?

Syrop pszczeli zawiera cukry proste, tj. glukozę, fruktozę oraz dwucukier sacharozy, złożony z jednej cząsteczki glukozy i jednej cząsteczki fruktozy. Otrzymany jest on metodą przemysłową z sacharozy, w którym część tego cukru rozłożona jest drogą inwersji kwasowej lub enzymatycznej na glukozę i fruktozę. Syrop Diamant Invertix 72F powstał w wyniku inwersji enzymatycznej, ma niski współczynnik HMF, brak pozostałości neonikotynoidów, stabilne pH, niskie zabarwienie. 

 

Jaką rolę odgrywa syrop pszczeli w funkcjonowaniu ula?

Syrop pszczeli jest płynnym pokarmem dla pszczół, przypominający naturalnie energetyczny nektar i spadź oraz miód, który wytwarzany jest przez pszczoły z tych surowców.

 

Kiedy zacząć stosować syrop pszczeli w swojej pasiece?

Korzystanie z syropu pszczelego podnosi rentowność pasiek oraz uzupełnia zapasy, gdy ilość wyprodukowanego miodu nie pokryłaby potrzeb zimujących rodzin. Warto stosować syrop inwerterowany także w procesie stymulowania wychowu czerwia w rodzinach. Odpowiednim czasem do dokarmiania na zimę jest koniec sierpnia i początek września. W rodzinach pszczelich jest nadal wysoka termparura, a to wpływa na lepsze odparowanie i przerobienie przez pszczoły. Dokarmianie pszczół w późniejszych okresach kiedy w ulu nie ma czerwiu (np. w listopadzie), obniża wartość pszczół przygotowanych do zimowli, na skutek wyczerpującej pracy przy przetwarzaniu syropu.

 

Ile syropu należy podawać pszczołom?

Syrop należy podawać w małych dawkach (średnio 1,5-2 kg). W przeciwnym razie, pszczoły-matki nie miałyby gdzie czerwić, bowiem w pustych komórkach po wygryzających się w środku gniazda pszczołach będzie składany zimowy pokarm. Gdyby podana została większa ilość, gniazdo nie byłoby wystarczająco szerokie. 

 

Jak i gdzie aplikować syrop?

Do tego celu najlepiej używać podkarmiaczek, które nie przeciekają. Syrop najlepiej jest podawać pod wieczór. Ważne jest zachowanie środków ostrożności, tak, aby uniknąć rabunków pszczół – w tym celu warto sprawdzać wyloty zawężone czy zadbać o brak szpar w ulach).

 

Jaka jest odpowiednia gęstość syropu dla pszczół?

Syrop pszczeli powinien mieć średnio 70 proc świeżej masy i 30 proc. zawartości wody. Gęstszy syrop mógłby spowodować trudności pobieraniem go przez pszczoły, a syrop rzadszy mógłby zacząć fermentować.

 

Jaka jest optymalna zawartość HMF w syropie?

Hydroksymetylofurfural (HMF, 5-hydroksymetylo-2-furfural) to organiczny związek chemiczny naturalnie występujący w produktach spożywczych. Występujący m.in. w miodzie wykazuje prozdrowne działania dla pszczół. Zawartość HMF w syropie inwertowanym nie powinna przekraczać 4 mg/100 g pokarmu, tj. 40 mg/kg masy miodu . Zbyt wysoka zawartość HMF w miodzie mogłaby powodować podrażnienie błon śluzowych, podrażnienie oczu oraz górnych dróg oddechowych.Produkty powiązane